https://www.facebook.com/groups/cloudcoinglobal/

Mời các tín đồ tiền tệ tham gia buổi live giới thiệu tính năng advance Client app phiên bản computer! Ứng dụng quản lý siêu tiền tệ không thể bị phá hủy😁